Bệnh Viện Thông Minh - SMART HOSPITAL

Bệnh Viện Thông Minh là một cơ sở chăm sóc sức khỏe tích hợp các công nghệ tiên tiến, phân tích dữ liệu và tự động hóa để tăng cường chăm sóc bệnh nhân, nâng cao hiệu quả hoạt động hợp lý hóa các quy trình và tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên

Tối ưu hóa quy trình làm việc

Chúng tôi trang bị cho các bệnh viện công nghệ & phần mềm hỗ trợ tối ưu hóa quy trình làm việc của họ với hệ thống theo dõi và xem xét để tăng hiệu quả của quy trình làm việc.

Các Ứng Dụng Vaidio AI Vision

kiem soat ra vao-nguoi - NDKM

Nhận Diện
Khuôn Mặt

v2.aivision-phat-hien-te nga

Phát Hiện
Té Ngã

kiem soat ra vao-nguoi -live view

Live View 24/7

v2.aivision-thong ke du lieu

Thống Kê Dữ Liệu

v2.aivision-quan ly tap trung

Quản Lý Tập Trung

kiem soat ra vao-xe-NDBS

Nhận Diện
Biển Số Xe

v2.aivision-phat hien khoi lua

Cảnh Báo
Cháy Nổ

v2.aivision-kiem soat truy cap

Kiểm Soát
Truy Cập

SMART HOSPITAL

Tích hợp ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào camera IP để phân tích video thông minh

Quản Trị Con Người

quan-tri-benh-vien-thong-minh

Liên hệ Demo

Thông Tin Liên Hệ

Kết nối với chúng tôi

Chúng tôi luôn mong muốn được kết nối cùng những ai có chung mối quan tâm về công nghệ an ninh trí tuệ nhân tạo.

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với các nhóm chuyên gia của Turbo để tìm ra lời giải đáp phù hợp với từng bài toán cụ thể của từng case.

Top