Khu Công Nghiệp Thông Minh - SMART FACTORY

We bring real solutions to each client’s problems through a deep understanding of their market, solution, and vision.

Nhận diện khuôn mặt

* Nhận diện khuôn mặt nhân viên ra vào. Nhận diện được ngay cả khi mang khẩu trang
* Hiệu quả đạt 95% khi nhận diện đối tượng trong điều kiện thiếu sáng (ban đêm)
* Tích hợp với các hệ thống chấm công có sẵn của doanh nghiệp
* Giám sát nhân sự trong thời gian lao động và sinh hoạt tại khu công nghiệp

Liên hệ Demo

Thông Tin Liên Hệ

Kết nối với chúng tôi

Chúng tôi luôn mong muốn được kết nối cùng những ai có chung mối quan tâm về công nghệ an ninh trí tuệ nhân tạo.

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với các nhóm chuyên gia của Turbo để tìm ra lời giải đáp phù hợp với từng bài toán cụ thể của từng case.

Top