Chính sách
BẢO MẬT
THÔNG TIN

Điều khoản của Turbo

TURBO đưa ra tuyên bố này nhằm thể hiện sự cam kết về việc bảo mật thông tin cho khách hàng và người sử dụng các dịch vụ của chúng tôi cung cấp. Dưới đây là những chính sách bảo mật mà TURBO sử dụng trong việc duy trì và tiết lộ thông tin thu thập từ khách hàng và người sử dụng dịch vụ.

Theo Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu (General Data Protection Regulation – GDPR) tiêu chuẩn mới của Liên Minh Châu Âu đặt ra để bảo vệ quyền riêng tư và thông tin của khách hàng chính thức có hiệu lực từ ngày 25/5/2018. Nhầm nâng cao trải nghiệm của người dùng TURBO đã có những sửa đổi để phù hợp với quy định của pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

Khách hàng có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình. Khi đăng nhập vào hệ thống của TURBO, bạn có toàn quyền truy cập thông tin cá nhân và bảo mật thông tin với bất kỳ ai.
Lưu ý key-logger, virus, hoặc các thiết bị giám sát khác đang theo dõi máy tính của bạn với mục đích xấu. Điều này có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn, vì vậy bạn nên đề phòng, đặc biệt là từ các máy tính công cộng. Ngoài ra, bạn nên đăng xuất khỏi phần mềm khi bạn ngừng sử dụng.

CAM KẾT VỀ BẢO MẬT CỦA TURBO

chinh-sach-bao-mat-QDPL-1

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Chúng tôi sẽ bảo vệ sự riêng tư của bạn với tất cả chuyên môn nghiệp vụ và uy tín thương hiệu. Tuy nhiên khi có sự yêu cầu của luật pháp, TURBO có thể cần phải tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng, vì chúng tôi tin rằng những hành động như vậy là cần thiết và yêu cầu phải được thực hiện theo luật tố tụng hiện hành.
Trên Website của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Xin lưu ý rằng TURBO không chịu trách nhiệm về mức độ bảo mật thông tin của các trang web này. Chúng tôi khuyên bạn nên tìm hiểu những chính sách về sự riêng tư của mỗi trang.

THAY ĐỔI NỘI DUNG CHÍNH SÁCH

TURBO có thể thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nội dung của chính sách riêng tư bất cứ khi nào nhằm phù hợp với quy định của pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Mọi thay đổi có hiệu lực kể từ khi được công bố trên website của TURBO.

chinh-sach-bao-mat-policy-1

Nhận giải pháp trực tiếp mọi thắc mắc về giải pháp Vaidio AI Vision

FAQ

Chia sẻ, giải đáp những câu hỏi thường gặp chủ đề về công nghệ AI

Email

Nhận trọn bộ thông tin về ứng dụng giải pháp trong thực tế

Top