Văn Phòng Thông Minh - SMART OFFICE

Văn Phòng Thông Minh tận dụng những cải tiến tiên tiến để tạo ra một không gian làm việc được kết nối với nhau, dựa trên dữ liệu và lấy người dùng làm trung tâm, thích ứng với nhu cầu của nhân viên và mục tiêu của tổ chức.

Chấm công với nhận diện khuôn mặt

* Nhận diện khuôn mặt của nhân viên và các cấp quản lý
* Nhận diện được ngay cả khi mang khẩu trang
* Tích hợp với các hệ thống chấm công
* Thống kê, báo cáo dữ liệu

Các Ứng Dụng Vaidio AI Vision

kiem soat ra vao-nguoi - NDKM

Chấm Công
Khuôn Mặt

v2.aivision- dem so luong nguoi

Đếm Số Lượng
Nhân Viên

kiem soat ra vao-nguoi -live view

Live View 24/7

kiem soat ra vao-nguoi -video search

Tìm Kiếm Thông Minh

v2.aivision-thong ke du lieu

Quản Trị Siêu Dữ Liệu

v2.aivision-canh bao dot nhap

Phát Hiện
Xâm Nhập

v2.aivision-phat hien khoi lua

Cảnh Báo
Cháy Nổ

v2.aivision-kiem soat truy cap

Kiểm Soát Truy Cập

Chấm Công Thông Minh

cham cong-van phong thong minh

Liên hệ Demo

Thông Tin Liên Hệ

Kết nối với chúng tôi

Chúng tôi luôn mong muốn được kết nối cùng những ai có chung mối quan tâm về công nghệ an ninh trí tuệ nhân tạo.

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với các nhóm chuyên gia của Turbo để tìm ra lời giải đáp phù hợp với từng bài toán cụ thể của từng case.

Top