Văn Phòng Thông Minh - SMART OFFICE

We bring real solutions to each client’s problems through a deep understanding of their market, solution, and vision.

Chấm công với nhận diện khuôn mặt

* Nhận diện khuôn mặt của nhân viên và các cấp quản lý
* Nhận diện được ngay cả khi mang khẩu trang
* Tích hợp với các hệ thống chấm công
* Thống kê, báo cáo dữ liệu

Liên hệ Demo

Thông Tin Liên Hệ

Kết nối với chúng tôi

Chúng tôi luôn mong muốn được kết nối cùng những ai có chung mối quan tâm về công nghệ an ninh trí tuệ nhân tạo.

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với các nhóm chuyên gia của Turbo để tìm ra lời giải đáp phù hợp với từng bài toán cụ thể của từng case.

Top