Trường Học Thông Minh - SMART SCHOOL

We bring real solutions to each client’s problems through a deep understanding of their market, solution, and vision.

Nhận Dạng Khuôn Mặt

* Nhận diện khuôn mặt các giáo viên, học sinh ra vào khuôn viên trường
* Nhận diện được ngay cả khi mang khẩu trang
* Kiểm soát người lạ mặt đi vào khuôn viên trường
* Thống kê, báo cáo dữ liệu

Các Tình Huống Thường Gặp Trong Giáo Dục

1

Nhận Dạng
Khuôn Mặt

2

Phát Hiện Người
Té Ngã

3

Nhận Diện
Biển Số

4

Cảnh Báo
Đột Nhập

Liên hệ Demo

Thông Tin Liên Hệ

Kết nối với chúng tôi

Chúng tôi luôn mong muốn được kết nối cùng những ai có chung mối quan tâm về công nghệ an ninh trí tuệ nhân tạo.

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với các nhóm chuyên gia của Turbo để tìm ra lời giải đáp phù hợp với từng bài toán cụ thể của từng case.

Top