Trường Học Thông Minh - SMART SCHOOL

We bring real solutions to each client’s problems through a deep understanding of their market, solution, and vision.

Nhận Dạng Khuôn Mặt

*Nhận diện khuôn mặt các giáo viên, học sinh ra vào khuôn viên trường
*Nhận diện được ngay cả khi mang khẩu trang
*Kiểm soát người lạ mặt đi vào khuôn viên trường
*Thống kê, báo cáo dữ liệu

Các Tình Huống Thường Gặp Trong Giáo Dục

1

Nhận Dạng
Khuôn Mặt

2

Phát Hiện Người
Té Ngã

3

Nhận Diện
Biển Số

4

Cảnh Báo
Đột Nhập

Liên hệ Demo

Thông Tin Liên Hệ

Hỗ trợ 24/7

Nhận giải pháp trực tiếp mọi thắc mắc về giải pháp Vaidio AI Vision

FAQ

Chia sẻ, giải đáp những câu hỏi thường gặp chủ đề về công nghệ AI

Email

Nhận trọn bộ thông tin về ứng dụng giải pháp trong thực tế

Top