Trường Học Thông Minh - SMART SCHOOL

Trường Học Thông Minh là một tổ chức giáo dục kết hợp công nghệ và các công cụ kỹ thuật số để tạo ra một môi trường học tập tương tác và hấp dẫn cho học sinh

Nhận Diện Khuôn Mặt

* Nhận diện khuôn mặt các giáo viên, học sinh ra vào khuôn viên trường
* Nhận diện được ngay cả khi mang khẩu trang
* Kiểm soát người lạ mặt đi vào khuôn viên trường
* Thống kê, báo cáo dữ liệu

Các Tình Huống Thường Gặp Trong Giáo Dục

Các Ứng Dụng Vaidio AI Vision

kiem soat ra vao-nguoi - NDKM

Nhận Diện
Khuôn Mặt

v2.aivision-phat-hien-te nga

Phát Hiện Người
Té Ngã

kiem soat ra vao-xe-NDBS

Nhận Diện
Biển Số Xe

v2.aivision-canh bao dot nhap

Cảnh Báo
Đột Nhập

SMART SCHOOL

Tích hợp ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào camera IP để phân tích video thông minh

Giải Pháp Đưa Đón

giai-phap-dua-don-truong-hoc-thong-minh

Liên hệ Demo

Thông Tin Liên Hệ

Kết nối với chúng tôi

Chúng tôi luôn mong muốn được kết nối cùng những ai có chung mối quan tâm về công nghệ an ninh trí tuệ nhân tạo.

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với các nhóm chuyên gia của Turbo để tìm ra lời giải đáp phù hợp với từng bài toán cụ thể của từng case.

Top